Việt Nam điều chỉnh GDP theo thông lệ quốc tế

Một quan chức cho biết, việc sửa đổi quy mô tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2017 phù hợp với thông lệ quốc tế và là nền tảng cho con đường phát triển của đất nước trong 10 năm tới.

Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm đã đưa ra tuyên bố tại một hội thảo tại Hà Nội vào ngày 13 tháng 12 để công bố kết quả sửa đổi quy mô của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2017.

Việt Nam vì Việt Nam đang xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm cho 2021-30 và kế hoạch 5 năm cho 2021-25, nó (sửa đổi) sẽ giúp Chính phủ giải quyết con đường tương lai của đất nước trong 5-10 năm nữa, ông nói với hội thảo.

Lam tuyên bố sửa đổi dẫn đến sự gia tăng trung bình 25,4% hàng năm của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2010-2017 so với dữ liệu trước đó, tăng 935 nghìn tỷ đồng (40,5 tỷ USD) GDP mỗi năm.

Trong các ước tính, năm 2011 chứng kiến ​​tốc độ tăng trưởng cao nhất là 27,3% và năm 2015 là mức thấp nhất ở mức 23,8%.

Năm 2017, quy mô GDP sửa đổi đạt 6,29 triệu đồng, trong khi con số được công bố trước đó là hơn 5 triệu tỷ đồng.

Theo ông, GDP bình quân đầu người sửa đổi trong giai đoạn 2010-2017 đã tăng trung bình 25,6% mỗi năm so với con số được công bố, tương ứng với mức tăng trung bình 10,3 triệu đồng mỗi người.

Theo Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc Kamal Malhotra, trong thập kỷ qua, nền kinh tế của Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng cao và chứng kiến ​​những thay đổi lớn trong cơ cấu kinh tế.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài và công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ đã tạo ra tiềm năng lớn cho các doanh nghiệp trong nước, ông nói.

Sửa đổi GDP là một thông lệ quốc tế phổ biến, ông nói thêm rằng thực tiễn bao gồm việc căn cứ lại, khảo sát mới và dữ liệu hành chính, do đó phản ánh tốt hơn quy mô GDP.

Bản sửa đổi sẽ hỗ trợ Chính phủ xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế xã hội và giúp các doanh nghiệp có kế hoạch, ông nói.

Chuyên gia kinh tế quốc gia của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Jonathan Pincus cho biết Việt Nam cần liên tục cập nhật và điều chỉnh GDP, đặc biệt là sử dụng số liệu thống kê cho phù hợp với giai đoạn hiện tại.

Theo Tổng cục Thống kê (GSO), bên cạnh GDP bình quân đầu người, việc sửa đổi cũng sẽ dẫn đến thay đổi các chỉ số khác liên quan đến tổng thu nhập quốc dân, doanh thu của chính phủ so với GDP, chi tiêu cho GDP và nợ công cho GDP.

GDP sửa đổi cũng thay đổi cấu trúc GDP, trong đó tỷ lệ của các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng lên trong khi đóng góp của ngành nông nghiệp giảm.

Theo Tổng cục Thống kê, việc đánh giá lại GDP của Việt Nam sẽ không ảnh hưởng đến các mục tiêu tăng trưởng và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước vì tốc độ tăng trưởng qua các năm đã ghi nhận những thay đổi nhỏ.

Tổng giám đốc GSO Lam cho biết việc đánh giá lại GDP dựa trên phương pháp được đề xuất bởi bộ phận thống kê của Liên Hợp Quốc.

Tổng cục Thống kê cho biết đánh giá này phù hợp với thông lệ quốc tế và không thay đổi phương pháp tính toán.

Trên khắp thế giới, hầu hết các quốc gia tiến hành đánh giá lại GDP thường xuyên tùy thuộc vào thông tin có sẵn, phạm vi và mục đích của đánh giá.

Ở Việt Nam, đánh giá lại GDP chỉ tính đến các hoạt động kinh tế xác định, không bao gồm nền kinh tế ngầm và bất hợp pháp, và được thực hiện định kỳ cứ sau 5-10 năm.

You may also like...