Việt Nam đã làm tốt vào năm 2019, nhưng nó có thể làm tốt hơn vào năm 2020

Xuất khẩu của Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs), trong khi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) không có ảnh hưởng tích cực đến các ngành kinh tế khác của nền kinh tế.

Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn 7%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức cao kỷ lục 516,96 tỷ USD và thặng dư thương mại là cao nhất từ ​​trước đến nay – 9,9 tỷ USD.

Nguyễn Văn Nam, cựu giám đốc của Viện nghiên cứu thương mại, nhận xét rằng những thành tựu đạt được trong năm 2019 là ‘tích cực’, tin rằng chúng sẽ được lặp lại vào năm 2020.

Tuy nhiên, ông có thể thấy rất nhiều vấn đề: mặc dù đã được cải thiện gần đây, việc xuất khẩu vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào FIEs.

Tổng cục Thống kê (GSO) báo cáo rằng trong năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu của FIEs, bao gồm cả dầu thô, đạt tới 181,35 tỷ USD, tăng 4,2%, chiếm 68,8%.

Nam tiếp tục nói rằng nền kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây đã đạt được những tiến bộ lớn nhờ những đột phá về quan điểm và chính sách. Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng cách lớn giữa các chính sách và việc thực hiện.

Các chính sách thu hút FDI là một ví dụ. Việt Nam cung cấp các ưu đãi để thu hút đầu tư nước ngoài mà không quan tâm đến chất lượng đầu tư, trong khi chính quyền tỉnh thậm chí còn đưa ra các ưu đãi vượt ra ngoài khuôn khổ khuyến khích của quốc gia.

Chính quyền địa phương đã chạy một cuộc đua để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến địa phương của họ mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhà ở, chăm sóc sức khỏe và trường học cho người lao động.

Cố gắng thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam hy vọng FIEs sẽ giúp phát triển khu vực kinh tế trong nước và có tác động tích cực đến nền kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, tác động tích cực vẫn không thể nhìn thấy.

Về hiệu quả kinh tế năm 2020, Nam cho biết có nhiều khó khăn phía trước khi các nước vẫn tiếp tục quá trình tự do hóa thương mại, nhưng với nhiều thận trọng hơn.

Một khi các nước lớn chú ý nhiều hơn đến lợi ích của họ, sẽ có nhiều khó khăn hơn cho các nước nhỏ, ông nhận xét.

Đinh Trọng Thịnh, một nhà kinh tế học đáng kính, cũng nhấn mạnh thực tế là FIEs chiếm 68,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước năm 2019.

Ông cho biết các doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến ​​sự dư thừa hàng nhập khẩu so với xuất khẩu và nền kinh tế sẽ chịu thâm hụt thương mại nếu FIEs không xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu. Khu vực kinh tế trong nước có nhu cầu cao về nhập khẩu nguyên liệu đầu vào, máy móc, thiết bị và công nghệ để vận hành sản xuất.

Vấn đề lớn là Việt Nam chủ yếu nhập khẩu các sản phẩm này từ Trung Quốc. Do đó, thâm hụt thương mại với Trung Quốc luôn ở mức cao. Việt Nam đang cố gắng giảm thâm hụt thương mại bằng cách tăng nhập khẩu từ các quốc gia khác có công nghệ cao hơn như EU, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

You may also like...