Nâng cao sự phát triển và chăm sóc trẻ toàn diện.

Một dự án trên toàn diện con chăm sóc và phát triển và cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam đã được thời gian gần đây Chính phủ phê duyệt.

Các Bốn dự án Năm mới , được tài trợ bởi Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) , sẽ bắt đầu trong năm nay tại Hà Nội, các tỉnh Gia Lai Tây Nguyên (Tây Nguyên) và Kon Tum và các tỉnh phía bắc của Điện Biên.

Dự án được tài trợ bởi một viện trợ phát triển chính thức không hoàn lại (ODA) nguồn trị giá hơn triệu $ 5.1 (tương đương để VNĐ112 tỷ đồng), với quỹ của Chính phủ Việt Nam đối tác của hơn VNĐ16 tỷ bằng tiền mặt, và VNĐ8 tỷ cung cấp dưới hình thức chuyển giao cơ sở vật chất , nhân viên và chuyên môn.

Dự án nhằm cải thiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em và thai sản nhằm nâng cao sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Dự án w bệnh tập trung vào việc cải thiện chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và vệ sinh môi trường cho trẻ em, các nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương, để đảm bảo hội nhập xã hội và bình đẳng cho nguyên nhân của chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.

Dự án w bệnh được caried ra trong cộng đồng và phòng khám y tế địa phương , và tập trung vào tôi mproving các trình độ chuyên môn là cán bộ y tế từ trung ương đến địa phương.

Chiến dịch truyền thông o n behavio u r al thay đổi, mẹ và con chăm sóc sức khỏe, tiêm chủng và dinh dưỡng, một là cũng như nước sạch và vệ sinh môi trường w bệnh được rộng rãi thăng chức.

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế rà soát nội dung dự án để tránh trùng lặp với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và nước ngoài khác .

Bộ cũng đã được thực hiện trong nhiệm vụ thiết lập một cơ chế quản lý và thực hiện dự án để đảm bảo tính hiệu quả của dự án và tiến bộ.

You may also like...