Lĩnh vực công nghệ VN hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm đánh giá cao ngành khoa học và công nghệ vì những đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong những năm gần đây tại một hội nghị được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 3 tháng 1.

Lĩnh vực công nghệ hoàn thành nhiệm vụ cho năm 2019 hinh anh 1
Tại sự kiện

Để biến Việt Nam thành một quốc gia có thu nhập cao trong 20 năm tới, Phó Thủ tướng cho biết các bộ và ngành cần phối hợp chặt chẽ hơn với ngành khoa học và công nghệ.

Ông yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng các chính sách để khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực này và tôn vinh những người sáng tạo để nhà khoa học đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển.

Bộ đã thiết lập một hệ thống sở hữu trí tuệ phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thecountry, đồng thời làm việc với các cơ quan, ngành và địa phương khác để nâng cao khả năng cạnh tranh.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cho biết năm nay sẽ mang lại những cơ hội và thách thức cho ngành, vì vậy sáng tạo và đổi mới là trọng tâm cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của đất nước.

Năm nay cũng sẽ đánh dấu năm cuối cùng của kế hoạch năm năm của Bộ, do dự.

Bộ sẽ tiếp tục hợp tác với các bộ, ngành và các cơ quan khác trong các dự án quan trọng, các chương trình hành động và nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực khác nhau bao gồm kinh tế, thương mại, đầu tư và công nghệ.

Các doanh nghiệp sẽ được khuyến khích tài trợ cho các viện nghiên cứu và mô hình khởi nghiệp, trong khi hợp tác công tư sẽ được tăng cường cho các dự án quy mô lớn.

Bộ sẽ thúc đẩy hội nhập quốc tế để học hỏi từ các nước tiên tiến và nâng cao trình độ trong nước.

You may also like...