Hà Nội cần nêu gương trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi Hà Nội nỗ lực nâng cao công tác xây dựng Đảng, xây dựng cán bộ, xây dựng nhà nước, nhằm khẳng định vị thế là trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước.

Hà Nội phải làm gương trong mọi lĩnh vực, lãnh đạo cao nhất nói trong cuộc họp giữa Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Thành ủy hôm thứ Bảy.

Đồng chí đề nghị Thủ đô mở rộng quᴀɴ нệ với các đối tác nước ngoài, phát huy sự hỗ trợ của Trung ương và phối hợp với các địa phương trong phát triển.

Về Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) sắp tới, Bộ Chính trị biểu dương sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, khoa học của Thành ủy Hà Nội cả về văn kiện và nhân sự.

Tuy nhiên, Bộ Chính trị cho rằng, dự thảo báo cáo chính trị cần phân tích, so sánh sâu hơn giữa Hà Nội, các vùng miền và cả nước, cũng như giữa các nhiệm kỳ.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ trước, Hà Nội đã hoàn thành cả 16 tiêu chí đề ra tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân chung của cả nước và chất lượng tăng trưởng được cải thiện.

Năm 2020, tổng sản phẩm trong vùng (GRDP) của thành phố dự kiến ​​vượt 1 triệu đồng (45 tỷ USD) và GRDP bình quân đầu người khoảng 5.420 USD, tăng 1,5 lần so với năm 2015 và gấp 1,8 lần mức bình quân chung của cả nước.

Thu ngân sách của Hà Nội trong giai đoạn 2016-20 đạt gần 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng gần 1,64 lần so với giai đoạn 2011-15.

Báo cáo cho biết đã đạt được những thành tựu nổi bật trong thu hút đầu tư nước ngoài, đạt 25 tỷ USD trong giai đoạn 2016-20, gấp 3,9 lần so với nhiệm kỳ trước.

Thành phố thủ đô chiếm hơn 16% GDP quốc gia và 18,5% thu ngân sách của cả nước.

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đề nghị Hà Nội điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế phù hợp với tình hình mới nhất, nhất là trong bối cảnh đại dịch, bổ sung các tiêu chí phát triển bền vững như phát triển con người, chỉ số tuổi thọ, cùng với các tiêu chí về môi trường. .

Bộ Chính trị cho biết, Hà Nội cần hướng tới các tiêu chuẩn phát triển của khu vực và quốc tế, phát huy vai trò đầu tàu cũng như vị thế là cửa ngõ quốc tế của cả nước.

You may also like...