Cơ sở dữ liệu địa lý quốc gia sẽ được thiết lập

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mới đây đã phê duyệt dự án thiết lập cơ sở dữ liệu địa lý quốc gia.

Bản đồ địa hình cho các đảo và quần đảo sẽ được thiết lập.

Mục tiêu của dự án là thiết lập và cập nhật cơ sở dữ liệu địa lý quốc gia và bản đồ địa hình theo tỷ lệ 1: 2.000 và 1: 5.000 cho các khu vực đô thị, đô thị, nông thôn, đảo, quần đảo, cửa sông và cảng biển trong tương lai.

Dự án cũng nhằm mục đích cập nhật cơ sở dữ liệu địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia trên đất liền với tỷ lệ 1: 10.000 và nhỏ hơn, cũng như các bản đồ địa hình đáy biển trên mặt nước và hải đảo của Việt Nam.

Cơ sở dữ liệu địa lý của quần đảo Hoàng Sa (Hoàng Sa) và Trường Sa (Trường Sa) sẽ được cập nhật theo tỷ lệ 1: 5.000 và 1: 25.000.

Dự án sẽ thiết lập bản đồ 3D của các thành phố chính để sử dụng trong các hoạt động cứu hộ và tình huống khẩn cấp cũng như phát triển các thành phố thông minh.

Bên cạnh việc thiết lập cơ sở dữ liệu, dự án cũng sẽ nhắm mục tiêu tăng cường năng lực của thiết bị kỹ thuật, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trong việc cập nhật, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu địa lý quốc gia và bản đồ địa hình.

Dự án sẽ được thực hiện trên toàn quốc từ năm 2020 đến năm 2024.

Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao phụ trách thực hiện dự án.

You may also like...