chính thức: Chương trình giảm nghèo vượt chỉ tiêu

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. – TTXVN / VNS Ảnh Nguyễn Điệp

HÀ NỘI – Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-20 đã vượt chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ giao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, một nhà lập pháp cho biết.

Phó Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn phát biểu hôm thứ Ba khi chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ 21 của Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH.

Tuy nhiên, ông cho rằng, kết quả giảm nghèo chưa bền vững và nguy cơ tái nghèo còn cao, trong khi chênh lệch thu nhập giữa người giàu và người nghèo còn lớn.

Một số chính sách chưa hiệu quả trên thực tế, nguồn lực đầu tư cho xóa đói giảm nghèo chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Ông Mẫn cho rằng, về sau, chương trình giảm nghèo cần đảm bảo phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-30, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2021- 25.

Chương trình cần được thực hiện với các giải pháp giảm nghèo đa chiều nhằm đổi mới cách tiếp cận giảm nghèo, khuyến khích người nghèo vươn lên thoát nghèo, nhất là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị ban hành ngày 22/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT nhiệm kỳ 2012-20 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của  BHXH.

Bảo hiểm xã hội từ đó trở thành chính sách chủ yếu của hệ thống an sinh xã hội quốc gia.

Trong những năm qua, chính sách bảo hiểm xã hội của Việt Nam đã từng bước hoàn thiện, đối tượng được mở rộng, tạo cơ hội cho mọi người dân được tiếp cận, tham gia và thụ hưởng chính sách.

Tuy nhiên, ông Mẫn cho biết, vẫn còn những vấn đề cần lưu ý khi tham gia BHXH bắt buộc, việc thực hiện chính sách BHXH, quản lý và sử dụng quỹ BHXH, chậm đóng, nợ đóng, trốn đóng, trục lợi. bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp.

Ông Mẫn cho biết việc thanh tra là rất quan trọng, là cơ sở để sửa đổi, bổ sung Luật BHXH. Những vấn đề Ủy ban xem xét tại kỳ họp sẽ là cơ sở quan trọng để các đại biểu Quốc hội khóa 15 cho ý kiến ​​về việc thông qua chủ trương đầu tư vào Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-25.

Trong phiên thảo luận, các đại biểu cũng cho ý kiến ​​về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-25. – VNS

You may also like...