chính thức: Chương trình giảm nghèo vượt chỉ tiêu

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. – TTXVN / VNS Ảnh Nguyễn Điệp HÀ NỘI – Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-20...