Bộ xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, con người Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố một cơ sở dữ liệu về đất đai và con người Việt Nam, được thiết lập để phục vụ nghiên cứu và nghiên cứu.

Với hơn 100.000 hồ sơ MARC (có thể đọc được bằng máy), bao gồm hơn 5.000 tài liệu kỹ thuật số và số hóa, cơ sở dữ liệu có thể truy cập được bởi bất kỳ người Việt Nam và người nước ngoài nào.

Cơ sở dữ liệu tại được xây dựng trong hai năm như một nỗ lực chung của Bộ Thư viện của Bộ, thư viện công cộng và tư nhân, nhà xuất bản, cơ quan có liên quan và các chuyên gia hàng đầu.

Với hơn 100.000 hồ sơ MARC (có thể đọc được bằng máy), bao gồm hơn 5.000 tài liệu kỹ thuật số và số hóa, cơ sở dữ liệu có thể truy cập được bởi bất kỳ người Việt Nam và người nước ngoài nào.

Các tài liệu, bao gồm sách, báo, tạp chí, hình ảnh và video clip, cung cấp cái nhìn sâu sắc về Việt Nam và 63 thành phố, tỉnh, danh lam thắng cảnh, người nổi tiếng và các lễ hội.

You may also like...